HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

XÃ CẨM GIÀNG TỔ CHỨC TỐT CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI...

Đúng 7h sáng ngày 23/5, 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Cẩm Giàng đã đồng loạt khai mạc và tiến hành...

HOẠT ĐỘNG UBND

Xã Cẩm Giàng tổ chức thành công đại hội TDTT lần...

Thực hiện Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 17/9/2020 của UBND huyện Bạch Thông về việc tổ chức đại hội TDTT huyện Bạch Thông lần thứ ...