HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

HOẠT ĐỘNG MTTQ & ĐOÀN THỂ

XÃ CẨM GIÀNG TỔ CHỨC TỐT CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI...

Đúng 7h sáng ngày 23/5, 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Cẩm Giàng đã đồng loạt khai mạc và tiến hành...

HOẠT ĐỘNG UBND

Kế hoạch Số: 184/KH-UBND ngày ngày 04 tháng 8 năm...

KH_184 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68_NQ_CP; Quyết định số 23_2021_QĐ_TTg NQ-so-68_CP ngày 01_7_2021: QD-so-23_TTg ngày 07_7_2021