HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

XÃ CẨM GIÀNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC...

Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2023, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu...

KINH TẾ - XÃ HỘI

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh...

Thể-lệ-Cuộc-thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 tại địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn.

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG