Các văn bản triển khai hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã Cẩm Giàng

1. KH chuyển đổi số 2023

2. QD-kien-toan BCĐ chuyển đổi số năm 2023

3. Biểu thu thập, đánh giá chuyển đổi số năm 2022 xã Cẩm Giàng

4. QĐ-kiện-toàn-Tổ-Công-nghệ-số-cộng-đồng-xã-Cẩm-Giàng – đã sửa

5.QĐ ban hành quy chế

6. QĐ thành lập Tổ công tác

7. QĐ thành lập tổ công tác thôn Nà Xỏm

8. QĐ kiện toàn tổ công tác thôn Nà Cù

9. QĐ kiện toàn tổ công tác thôn Đầu Cầu

10. QĐ kiện toàn tổ công tác thôn Nà Tu

11. QĐ kiện toàn tổ công tác thôn Bó Bả

12. QĐ kiện toàn tổ công tác thôn Ba Phường

13. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2023

14. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã