Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử

Công bố DS ứng cử của huyện