Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử

NQ công bố danh sách ứng cử HĐND cấp xã 2021_2026