Công văn số 4767/UBND-VXNV ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

điều chỉnh thời gian cách ly y tế cho các trường hợp F1, hướng dẫn xét nghiệm, quản lý và điều trị người bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn