Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

Thể-lệ-Cuộc-thi

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 tại địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn.