ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ CẨM GIÀNG

Chiều 04/6/2020, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 4 gồm các đồng chí: Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hà- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ; Nông Thanh Hiếu- Chuyên viên Văn phòng khối MTTQ và các Hội, đoàn thể huyện Bạch Thông đã tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri tại xã Cẩm Giàng, Quân Hà, Nguyên Phúc.

                                                                       Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã đã nghe đại biểu HĐND tỉnh trình bày nội dung dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về: Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động và mức chi bồi dưỡng cho chi hội trưởng, người đứng đầu các Hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; hình thức kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

                                                         Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri của các xã cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, nêu một số đề xuất, kiến nghị, như: Đề nghị không phân loại xã trong quá trình thực hiện; người kiêm nhiệm nhiều chức danh được hưởng nguyên mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm; cần bổ sung chức danh người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; đề nghị điều chỉnh, nâng mức khoán kinh phí hoạt động và mức chi bồi dưỡng cho chi hội trưởng, người đứng đầu các Hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; nâng mức phụ cấp của người làm công tác lâm nghiệp – kế hoạch – giao thông cấp xã lên ngang bằng với mức phụ cấp của chức danh phó các tổ chức chính trị – xã hội cấp xã…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 4, đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến của cử tri. Toàn bộ các đề xuất, kiến nghị của cử tri đã được tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 4 ghi nhận, tổng hợp để chuyển tới kỳ họp tới đây của HĐND tỉnh./.

Tác giả:  Đào Kiên – Trung tâm VH,TT&TT