ĐẢNG BỘ XÃ CẨM GIÀNG SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Sáng ngày 08 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ xã Cẩm Giàng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                         Toàn cảnh Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bạch Thông; đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện (phụ trách Đảng bộ xã Cẩm Giàng).

                                           Toàn cảnh Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ giữa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua,hiện nay Đảng bộ xã có 200 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Hàng năm, Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng ủy đã giới thiệu được 15 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 10 đảng viên mới. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”… đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Việc lãnh đạo xây dựng và phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên đặc biệt được quan tâm.

                                                                 Phát biểu thảo luận tại hội nghị 

UBND xã triển khai thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả, 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hệ thống hồ sơ công việc, phần mềm một cửa, thư điện tử; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, kết quả xếp loại chỉ số CCHC hằng năm của đơn vị đạt tốt. Về cơ cấu kinh tế: Xã có bước tăng trưởng khá theo từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Diện tích cây trồng lương thực ổn định, Sản lượng lương thực bình quân hàng năm được 1.174,45 tấn; đàn gia súc, gia cầm được duy trì, thực hiện tốt việc chăm sóc, tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi; Thu ngân sách hằng năm đều vượt. Công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao được quan tâm.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã nghiêm túc kiểm điểm những ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Cẩm Giàng đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời, nhấn mạnh làm rõ thêm một số nhiệm vụ mà Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai tốt các Đề án sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi. Tiếp tục thúc đẩy lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp trên cơ sở chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cần tiếp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí chưa đạt; Thực hiện tốt công tác giảm nghèo hàng năm; Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ổn định tình hình chính trị địa phương./.

Tác giả: Hà Diễn – Đài truyền thanh xã

Nguồn ảnh: Văn phòng – thống kê xã