DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐU – HĐND – UBND XÃ CẨM GIÀNG

I. DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC  ĐU – HĐND XÃ CẨM GIÀNG
1. Ông Nông Văn Trình –Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND
SĐT: 0393476134

Thư điện tử công vụ: trinhnv.bt@backan.gov.vn

2. Ông Hà Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
SĐT: 0385345078

Thư điện tử công vụ: hunghs.bt@backan.gov.vn

3. Ông Đinh Kim Thiệp – Phó Chủ tịch HĐND xã Cẩm Giàng
SĐT: 0974691337

Thư điện tử công vụ: thiepdk.bt@backan.gov.vn

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND XÃ CẨM GIÀNG
1. Ông Vũ Văn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng
 SĐT: 0989385910

Thư điện tử công vụ: thanhvv.bt@backan.gov.vn

2. Ông Phùng Văn Khoa– Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng
SĐT: 0393985378

Thư điện tử công vụ: khoapv.bt@backan.gov.vn