Giấy mời dự Lễ công bố thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới

xem nội dung chi tiết tại đây