HIỆU QUẢ NUÔI CÁ NƯỚC NGỌT TẠI BẠCH THÔNG

Những năm qua, nuôi cá nước ngọt trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế cao do tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi đang là hướng phát triển kinh tế đem lại hiệu quả.

                        áo cá của gia đình ông Trương Phúc Giang thôn Quăn xã Nguyên Phúc cho thu nhập cao

Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 140ha ao nuôi thủy sản, sản lượng khai thác khoảng 200 tấn/năm. Các xã có diện tích mặt ao lớn như: Cẩm Giàng, Quân Hà, Lục Bình, Tân Tú, Nguyên Phúc, Phương Linh, Vi Hương. Đây là những địa phương có điều kiện thuận lợi về nguồn nước.

Năm 2019 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nước ngọt được huyện triển khai nhằm phát triển thành hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân, từ đó diện tích mặt ao tăng lên, giúp người dân tận dụng lợi thế phát triển nhiều hơn. Các chủ hộ nuôi lựa chọn nhiều giống cá có giá trị, như cá cá trắm cỏ, cá điêu hồng, cá chép, rô phi đơn tính… đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong huyện cũng như các thị trường lớn như thành phố Bắc Kạn…

Tác giả: Đào Kiên
Nguồn: Trung tâm VH,TT&TT