HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 4 NĂM 2023

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2023, Tại điểm cầu xã Cẩm Giàng dự hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 4 năm 2023.

                                            Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 4

Tham dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 4 năm 2023 có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ,  các đoàn thể xã và 13 chi bộ trực thuộc bộ xã.

                                                                    Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề: Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 12/8/2022 về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.  Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 03/02/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 và Kết luận số 215-KL/TU, ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.  Kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật./.

Tác giả: Hà Diễn – Đài truyền thanh xã.