HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 5

Sáng ngày 19/5/2023, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng tổ chức Hội nghị giao ban xã nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội; Quốc phòng – An ninh trong tháng 5  và  đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 6 năm 2023. Các đồng chí Nông Văn Trình – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hà Sỹ Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Văn Thành – Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì Hội nghị.

                                                   Toàn cảnh Hội nghị giao ban tháng 5

Tham dự hội nghị giao ban gồm các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, chi bộ các trường học, trạm y tế xã, các trưởng thôn và các đồng chí cán bộ công chức xã, cán bộ không chuyên trách xã cùng tham dự hội nghị.

Trong tháng 5 trên địa bàn xã đã tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo cấy lúa và trồng cây màu vụ xuân, đến nay cây lúa xuân đang trỗ bông, một số diện tích lúa xuất hiện bệnh đạo ôn, rầy nâu và sâu cuốn lá, trên cây ngô xuất hiện sâu hại nõn ngô, trên các cây trồng khác cũng xuất hiện sâu bệnh hại ở mật độ thấp, nhân dân đã chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. Về công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa, UBND xã đã triển khai  cho nhân dân đăng ký thực hiện các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ theo Nghị định số 35/2015/ NĐ- CP gồm: Khẩu nua Pì Pết, Khẩu nua lương (đăng ký 14,08 ha/148 hộ tham gia); giống lúa bao thai (đăng ký 10ha/86 hộ tham gia).

 Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thu ngân sách đến 17/5/2023 được  91.659.000đ, đạt 32,7% KH; ước thực hiện đến 31/5/2023 được 97.000.000,đ/280.000.000đ đạt 34,6% KH. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tổ chức thành công Lễ công bố thôn Nà Cù đạt chuẩn NTM năm 2022 đảm bảo trang trọng, đúng quy định; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được quan tâm. Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ  để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thư XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 37 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2023; tổ chức lớp học trực tuyến sơ cấp lý luận chính trị cho 09 đ/c là Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, cán bộ không chuyên trách xã theo kế hoạch của Trung tâm chính trị huyện. Tổ chức các hội nghị BTV, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị BCH Đảng bộ để thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy.

                                                      Toàn cảnh Hội nghị giao ban tháng 5

Kết luận Hội nghị các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã, lãnh đạo UBND xã yêu cầu trong tháng 6, các đồng chí các bộ, chuyên môn, các trưởng thôn, bí thư các chi bộ cần chỉ đạo Nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng vụ xuân, chuẩn bị cho thu hoạch vụ xuân. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu giao xong trước 30/6. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng đàn gia súc đợt I. Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý hành lang giao thông. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động. Quan tâm chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp giữa năm, công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Tác giả: Hà Diễn – Đài truyền thanh xã

Nguồn ảnh: Văn phòng UBND xã