Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông

KH-so-179 triển khai chiến dịch tiêm vác xin phòng, chống dịch Covid-19