Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đinh Quang Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện ngày 16/6/2021

Ket-luan-hop-Covid-ngay-16.6.2021_cuongdmbt-17-06-2021_10h47p03(17.06.2021_10h52p14)_signed