KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND XÃ CẨM GIÀNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 15/6/2023 Hội đồng nhân dân xã Cẩm Giàng tổ chức Kỳ họp thứ Chín HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

                             Ảnh kỳ họp thứ Chín HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đại biểu xã có: Đ/c Nông Văn Trình – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đ/c Hà Sỹ Hùng – Phó Bí thư TT Đảng ủy xã; Đ/c Vũ Văn Thành – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã; Đ/c Đinh Kim Thiệp – Phó chủ tịch HĐND xã; Các ông bà là Đại biểu HĐND xã, Trưởng thôn, bí thư chi bộ và toàn thể CBCC xã cùng tham dự kỳ họp.

             Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tại Kỳ họp có các nội dung chính: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín. Báo cáo của TT HĐND xã về tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Thông báo của Ủy ban MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và những kiến nghị đối với HĐND, UBND xã. Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín và xem xét một số nội dung quan trọng khác của địa phương.

                                                          Toàn cảnh kỳ họp thứ Chín HĐND xã

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch giao. Trong đó, cây lúa vụ xuân: Thực hiện được 85,01ha /85ha; đạt 100% KH năng suất ước đạt 61,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 522,8 tấn /522,8 tấn; đạt 100 % KH. Cây ngô: thực hiện được 25,27 ha/25 ha đạt 101% KH, năng suất ước đạt 47,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 120 tấn /118,8 tấn; đạt 101 % KH. Tổng sản lượng lương thực vụ xuân ước đạt 642,8 tấn/641,6 tấn KH; đạt 100,2 % KH. Bằng  107,3 % so với cùng kỳ năm 2022. Các loại cây màu: Cây khoai lang thực hiện được  6,65 ha /7 ha đạt 95 % KH, năng suất ước đạt 67 tạ/ha, sản lượng ước đạt 44,5 tấn/46,9 tấn; đạt 95 % KH; Cây lạc Thực hiện được 1,02  ha/ 1 ha đạt 102 % KH năng suất ước đạt 19  tạ/ha, sản lượng ước đạt 1,93tấn / 1,9 tấn; đạt 101,6 % KH; Cây rau các loại thực hiện được 31,85 ha /31 ha đạt 102,7 % KH, năng suất ước đạt 130 tạ/ha, sản lượng ước đạt 414 tấn /403 tấn; đạt 102,7 KH. Cây đậu đỗ các loại Thực hiện được  2,15 ha /2 ha, đạt 107 % KH. năng suất ước đạt 14 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3,0 tấn /2,8 tấn; đạt 107 % KH ; Cây Cây khoai môn thực hiện được  3,03  ha/ 3 ha đạt 101dược liệu (nghệ) thực hiện 1,12 ha /1 ha; đạt 112 % KH.

  Thực hiện tốt các chế độ chính sách người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo lộ trình; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị được ổn định, quốc phòng được giữ vững… Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 mà nghị quyết HĐND xã đề ra.

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Cẩm Giàng đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã năm 2023; Nghị quyết kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tác giả: Hà Diễn – Đài truyền thanh xã

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND xã