Lịch sử đảng bộ xã Cẩm Giàng giai đoạn (1953 – 2010)

Xem chi tiết tại đây