Mặt Trận Tổ Quốc huyện Bạch Thông vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản hỗ trợ phòng, chống dịch Covid – 19 cho Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

CV-VAN-DONG-UNG-HO-HANG-HOA-HO-TR-J-VE-PHONG-CHONG-COVID_19

KH-to-chuc-ung-ho-hang-hoa-cho-nhan-dan-TP-HCM

loi-keu-goi- ủng hộ hàng hóa cho TPHCM