Quy chế, thể lệ cuộc thi Cải lương “Mộc quán – Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023

2. Quy chế cuộc thi Cải lương

  1. Thể lệ cuộc thi