Quyết định công khai dự toán ngân sách xã Cẩm giàng năm 2022

QD cong khai du toan NS nam 2022Bieu-kem-QD-cong-khai-du-toan-theo-TT343 (1)