Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Tổ trọng tài Đại hội TDTT xã Cẩm Giàng, lần thứ III năm 2021

xem nội dung chi tiết tại đây