Thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Chợ Mới, PT DTNT huyện Ngân Sơn

Thong-bao-cac-ke-hoach-tuyen-sinh-vao-cac-truong-PTDTNT