Thông báo kẻ xấu lợi dụng uy tín của lực lượng cảnh sát PCCC để thực hiện lừa đảo

Thông báo kẻ xấu lợi dụng uy tín của lực lượng cảnh sát PCCC để thực hiện lừa đảo