Thông báo kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Giàng lần thứ 17 ngày 26 tháng 8 năm 2021

Thông báo số 08 ket-luan-HN-BCH-Dang-bo-xa-lan-thu-16_ 2021