Tiềm năng – Thế mạnh của xã Cẩm Giàng

         Cẩm Giàng là một xã thuần nông, một số ít hoạt động trong khu vực dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng nghèo nàn. Vị trí địa lý, địa hình thuận lợi. Chất lượng nguồn nhân lực thấp; trình độ sản xuất, thâm canh còn lạc hậu, phân bố lao động không đều. Tuy nhiên, song song với những khó khăn thì địa phương cũng có những thuận lợi nhất định đó là: Xã nằm ở vị trí gần với trung tâm huyện lỵ và tỉnh lỵ; hệ thống giao thông, hệ thống các công trình thuỷ lợi khá hoàn chỉnh, đất đai màu mỡ, lực lượng lao động chiếm tỉ lệ cao, trẻ. Hàng năm ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương khá lớn. Một số ngành mũi nhọn như trồng trọt và chăn nuôi khá phát triển, nhân dân có nhiều kinh nghiệm và thị trường tiêu thụ khá rộng lớn.

Nhân dân xã Cẩm Giàng chủ yếu là kinh tế sản xuất nông – lâm nghiệp, trong đó trồng trọt, chăn nuôi đóng vai trò chủ đạo. Định hướng trong những năm tới, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực của người dân địa phương, cơ cấu kinh tế sẽ có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp, bước đầu dần chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá và thành lập các HTX mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất: Cẩm Giàng có diện tích đất phi nông nghiệp 76,97 ha và diện tích đất chưa sử dụng là 12,05 ha (Nguồn: thống kê đất đai năm 2021). Còn lại là diện tích đất nông nghiệp (863,59 ha, chiếm 90,66%), đây là loại đất nhiều tiềm năng sẽ được khai thác sử dụng vào các ngành, các mục đích trong những năm tới.