Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số Bắc Kạn” năm 2023

KH tổ chức cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số Bác Kạn năm 2023