Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Cẩm Giàng lần thứ III năm 2021

xem nội dung chi tiết tại đây