UBND XÃ CẨM GIÀNG TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐỊNH KỲ ĐẦU THÁNG

Vào lúc 7h30, ngày 11/11/2023, tại trụ sở UBND xã Cẩm Giàng toàn thể cán bộ, công chức xã trang nghiêm thực hiện nghi thức lễ chào cờ, hát Quốc ca đầu tháng trước Quốc kỳ của Tổ  quốc.

Trong không khí trang nghiêm, trước quốc kỳ Tổ quốc, nghi lễ chào cờ, hát quốc ca được tiến hành trang trọng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan xã.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ chào cờ

Ngay sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Hà Sỹ Hùng –  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã đánh giá một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã đã đạt được trong tháng 10, đồng thời định hướng công tác tư tưởng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2023 và yêu cầu toàn thể cán bộ chấp hành nghiêm nội quy quy chế cơ quan.

Đồng chí Hà Sỹ Hùng –  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã đánh giá kết quả hoạt động tháng 10 năm 2023

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hơn nữa, tháng mới bắt đầu  làm việc mới với ý thức và trách nhiệm cao. Có thể nó , việc chào cờ được UBND xã duy trì định kỳ và tổ chức trang nghiêm, chu đáo, nhằm góp phần xây dựng công sở văn minh, hiện đại.

Nông Hà