XÃ CẨM GIÀNG THU HOẠCH VỤ MÙA

Cẩm Giàng là một xã miền núi của huyện Bạch Thông, bà con Nhân dân trong xã chủ yếu sản xuất là nông nghiệp, một năm hai vụ lúa và thường được gọi là vụ chiêm và vụ mùa. Được người nông dân gieo cấy từ độ tháng 2 – 3 và tháng 6 – 7 hàng năm.

Lúa nếp Pì Pết

Lúa nhật Jamonica

Bà con thu hoạch lúa bao thai

Thời điểm điểm từ giữa tháng chín đến đầu tháng 10 âm lịch lúa mùa chín rộ, trên các cánh đồng đâu đâu cũng là cảnh sắc mùa vàng, tiếng cười nói của người nông dân xôn xao khắp các cánh đồng, âm thanh máy tuốt, máy gặt… đã tạo nên bức tranh lao động hối hả của ngày mùa.
Sau 4 tháng vất vả gieo trồng, chăm sóc, cộng với thời tiết thuận lợi, bà con đã có một mùa vàng bội thu.

Vụ mùa năm nay, toàn xã Cẩm Giàng thực hiện được 185,38/185 ha đạt 100,2% kế hoạch giao. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch lúa đạt trên 97% diện tích.

Qua đánh giá năng suất vụ mùa năm nay lúa năng xuất được 52/51 tạ/ha, đạt 102%. Giống lúa nhật chiếm khoảng 15% diện tích, giống lúa nếp cái chiếm khoảng 20% diện tích, chủ yếu là giống Bao thai vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu.

        Phơi thóc sau khi thu hoạch

  UBND xã Cẩm Giàng đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung nguồn lực, nhân lực tranh thủ thu hoạch lúa mùa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại mức thấp nhất do thời tiết ra. Cùng với tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa như hiện nay, bà con nông dân sẽ hoàn thành xong trước 20/11, đồng thời xã chỉ đạo các thôn tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất các loại cây rau màu vụ đông năm 2023, chuẩn bị đầy đủ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, làm đất gieo cấy đảm bảo thời vụ, đồng thời vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh…tạo không khí nông dân thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu gieo trồng cây vụ đông đề ra ./.

Nông Chuyên